Flexion Mobile – Q1 presentation 2022 (in Swedish)

CFO Niklas Koresaar presenterar bolagets första kvartal 2022 och svarar på frågor från tittarna.